Home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

Copyright@ Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door LGA.  Gebruiksvoorwaarden  Privacybeleid

Home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

In de Nieuwe Dockumer Courant van maandag 1 september 1980 troffen we een, door Harke Iedema geschreven, verslag aan betreffende de gehouden ”Reünie Anjum” op Zaterdag 30 augustus 1980.

 

                    REUNIE ANJUM: ”Een kostelijke dag om nooit te vergeten”

 

Zaterdagmorgen 30 augustus 1980:

Het is nog rustig in het grootste dorp van de gemeente Oostdongeradeel. Vanuit het westen waait een stevige briesje. Gelukkig regent het niet meer zoals in de afgelopen nacht. Misschien breekt straks de zon wel door de grauwe wolkenmassa. Het belooft een mooie dag te worden. In de verte kraait een haan alsof hij zeggen wil: Opstaan Anjumers ………. het is zover.

Vertederd blikt de eeuwenoude toren van de Ned. Herv. Kerk over de vele huisjes die rondom hem geschaard staan. ”Tjonge, tjonge ……”, fluistert hij zacht voor zich heen, ”was me dat even een vermoeiend weekje. Maandag zijn de Anjumers al begonnen het dorp te versieren en dat ging maar door: avond aan avond aan avond. Het is maar goed dat ik twee paar ogen heb, anders had ik alles nooit zo goed kunnen volgen.

Donderdagavond die feeërieke fakkeloptocht van de Anjumer jeugd, opgeluisterd met de vrolijke klanken van ons aller muziekkorps ”Halleluja”. Later op de avond een magnifieke gecostumeerde stoelendans in de feesttent. Wat een vreemde gezichten deze avond, bijna niemand herkende ik. Gelukkig was spelleider G.W. Dijkstra, dankzij de microfoon, goed te verstaan zodat ik niet veel behoefde te missen. Wat een dolle avond was dat toch.

En dan gisteren …… wat een prachtige dag: geweldig, geweldig en nog eens geweldig. Zo’n dertig praalwagens zijn aan mij voorbij getrokken.

Duidelijk kon ik alles zien. Allemaal even mooi en allemaal even keurig verzorgd. Tjonge, tjonge …… wat hebben die Anjumers weer hun best gedaan.

Ook zag ik Jelle Piebe’s, besmeurd met pek en veren. Net als toentertijd was hij ook nu met touw vastgebonden aan die grote boom, vlakbij mij. Ja ja …… ik kan me dat nog goed herinneren, alhoewel het ongeveer 180 jaar geleden gebeurd moet zijn. En dan het turfschip ”De Twee Gebroeders” (Visser) en die motorboot. Wat leuk. Ik weet nog best dat die motorboot werd gebruikt voor het vervoer van goederen, passagiers en vee van en naar Dokkum. Och och …… wat vliegt de tijd.

Oh ja …… die wagen van ”de Syl” met het ophaalbruggetje, dat was ook heel mooi. Bijzonder leuk dat de Anjumers deze historische gebeurtenissen weer eens naar voren halen. Maar de overige wagens waren ook prachtig hoor!

Ook zag ik Koningin Ratjatoe op een hoge draagstoel, door een horde inboorlingen (waar kwamen dié toch vandaan? Helemaal uit Afrika?) door het hele dorp gesjouwd. Mensenkinderen: wat zullen dié moe geweest zijn. Tjonge tjonge …… hoe kómen ze toch op het idee.

En wat is het dorp prachtig versierd. Wacht …… even met m’n vlag zwaaien naar slager Postma met z’n spek op het hakblok in de Foarstrjitte, naar schoenmaker Mook, naar kapper Eeltje Postma met z’n scheerattributen. Ja, ja …… ik herken jullie nog best hoor!

 

 

Lees verder