home.Agenda.Nieuws.Fotogallerij.Archief.Contact.

 

Copyright@ Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door LGA.  Gebruiksvoorwaarden  Privacybeleid

Op deze pagina vindt U de historie van de OranjeverenigingAnjum voorzover die bekend is.

Aangezien de notulenboeken beginnen in 1952, is er van voor deze periode weinig bekend. Vanaf 1952 werd er genotuleerd, maar niet van iedere vergadering zijn de notulen opgeschreven.Op de volgende pagina’s kunt u een samenvatting lezen van wat er werd genotuleerd. Maar ook de programmaboekjes vanaf 1973 zijn een bron van informatie. Vele stencils zijn gedigitaliseerd

Veel dank gaat hier voor uit naar Harke Iedema, schrijver van talrijke boeken en Anjum-kenner bij uitstek. Op zijn eigen wijze heeft hij een samenvatting gemaakt van de aanwezige notulenboeken.

 

 

1977

Archief